Thu. Jul 25th, 2024

ZAPOSLENICI

IME I PREZIMEZANIMANJE
Armin Imamović D I R E K T O R
Vedad Mušinović Pomoćnik direktora
Fatima Jusić Pedagogica
Azra Mujić Logopedica
Đenana Konjo Sekretarica
Nermin Varupa Administrativni radnik
Nisveta Sivro Razredna nastava
Sabira Haskić Razredna nastava
Hatidža Šehić Razredna nastava
Ilduza Mujkić Razredna nastava
Emsudin Pašanović Razredna nastava
Medina Đidić Razredna nastava
Amna Hrustanović Razredna nastava
Haris Hurem Razredna nastava
Mediha Pašanović Razredna nastava
Amira Peskić Razredna nastava
Alma Smajlović Razredna nastava
Hajdarević Sedina Razredna nastava
Belma Zlotrg Razredna nastava
Paša Mahmutović Razredna nastava
Amra O. Redžić Razredna nastava
Tija Cicvara Razredna nastava
Lejla Imamović Razredna nastava
Elvira Pezer Razredna nastava
Ajla Aganović Razredna nastava
Mehrija Sivro Bosanski jezik i književnost
Omanović Semra Bosanski jezik i književnost
Slavica Sudar-Sivro Bosanski jezik i književnost
Sevda Spahić Bosanski jezik i književnost
Dženeta B. Sivro Bosanski jezik i književnost
Adela Kovačević Engleski jezik
Aida Indžić Engleski jezik
Termina Hrnjić Engleski jezik
Emina Tatarević Engleski jezik
Edin Spahić Matematika
Seada H.Čorović Matematika
Memnuna Baručija Matematika
Elma Kokić Matematika
Mitrana Samardžić Matematika, Informatika
Edin Bašić  Fizika
Adin Herac Fizika
Indira Hurem Tehnički odgoj i Informatika  
Amar Đelilbašić Informatika
Sušić  Samir Tehnički odgoj
Zulum Ermin Fizika i Informatika
Nekira Šehić Biologija
Nadira Mangafić Biologija i Hemija
Senad Šehić Hemija i Kultura življenja
Mihaela Kapidžić Historija
Emina Bešo Geografija
Nidfet Kalbić Geografija, Historija
Emina Pašić Geografija, Historija i Dem. i ljud.prava
Mahir Pehilj Historija
Senad Bektaš Muzička kultura
Almir Šehić Likovna kultura
Mirudin Osmančević Tjelesni i zdravstveni odgoj
Jasenka Gerina Tjelesni i zdravstveni odgoj
Semir Spahić Islamska vjeronauka
Haris Šehić Islamska vjeronauka
Sadžida Sikira Islamska vjeronauka
Sanel Mangić Islamska vjeronauka
Emina Peskić Hodžić Turski jezik
Lamija Okan Njemački jezik
Kanita Kavazović Njemački jezik
Selma Alijagić Njemački jezik
Samir Hurem Domar
Sabina Bešo Radnik na održavanju čistoće
Kada Ahmić Radnik na održavanju čistoće
Munira Bešo Radnik na održavanju čistoće
Advija Muslimović Radnik na održavanju čistoće
Enisa Čejvan Radnik na održavanju čistoće
Đula Đelilović Radnik na održavanju čistoće
Seida Muslimović Radnik na održavanju čistoće
Ilduza Čejvan Radnik na održavanju čistoće
Hatidža Đananović Radnik na održavanju čistoće
Murisa Horić Radnik na održavanju čistoće