OBAVIJEST - JAVNI POZIV

Broj:487/18 Datum, 30.4.2018.godine O B A V I J E S T Na osnovu?lana 12. i 13. Pr...

Javni poziv - Vanu?ioni?ka nastava

Broj:347/18 Datum: 26.3.2018.godine JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje ?...

Dan dravnosti Bosne i Hercegovine

Dana 24.11.2017.godine , a povodom obiljeavanja 25.novembra - Dana dravnosti BiH, predstavljeni ...

Prijem za u?enike prvih razreda - prva?i?e

Sa po?etkom Nove kolske godine nau kolu krase i nai novi u?enici, to su u?enici- prva?i?i. Rije?...

Vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti

U periodu od 26. - 31.5.2017.godine realizovana je vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti iro...

Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja

Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja - kolska 2016/2017.godina

Renoviranje u Kru?ici

U toku mjeseca januara u podru?noj koli u Kru?ici izvrena je sanacija i renoviranje interijera ...

25.novembar - Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine

Dana 24.11.2016.godine , a povodom obiljeavanja 25.novembra - Dana dravnosti BiH, predstavljeni ...

Nastavak uspjene saradnje sa Turskim kulturnim centrom "Yunus Emre"

Dana 23.09.2016.godine u posjeti naoj koli boravila je delegacija Turskog kulturnog centra 'Yunus...

"PONOSI KOLE" - kolska 2015/2016.godina

Predstavljamo nae u?enike - "PONOSI KOLE" u kolskoj 2015/2016.godini Ponosi kole su u?enici ko...

 • OBAVIJEST - JAVNI POZIV

  Ponedjeljak, 30 April 2018 07:24
 • Javni poziv - Vanu?ioni?ka nastava

  Ponedjeljak, 26 Mart 2018 11:41
 • Dan dravnosti Bosne i Hercegovine

  Ponedjeljak, 04 Decembar 2017 10:53
 • Prijem za u?enike prvih razreda - prva?i?e

  Četvrtak, 02 Novembar 2017 11:00
 • Vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti

  Petak, 09 Juni 2017 07:19
 • Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja

  Petak, 09 Juni 2017 06:23
 • Renoviranje u Kru?ici

  Ponedjeljak, 06 Februar 2017 07:31
 • 25.novembar - Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine

  Utorak, 29 Novembar 2016 10:45
 • Nastavak uspjene saradnje sa Turskim kulturnim centrom "Yunus Emre"

  Petak, 21 Oktobar 2016 07:17
 • "PONOSI KOLE" - kolska 2015/2016.godina

  Utorak, 18 Oktobar 2016 11:29

postheadericon Nastavnici

Ime i prezime

Zvanje

Zukan Fikreta nastavnica bosanskog jezika i knjievnosti, PA, VI st.
Sivro Mehrija nastavnica bosanskog jezika i knjievnosti, PA, VI st.
Omanovi? Semra nastavnica bosanskog jezika i knjievnosti, PA, VI st.
Sudar-Sivro Slavica nastavnica bosanskog jezika i knjievnosti, filozofski fakultet, VII st.
Hrnji? Termina nastavnica engleskog jezika, PA, VI st.
Haselji? Amra nastavnica engleskog jezika, filozofski fakultet, VII st.
Vejo Adela nastavnica engleskog jezika, PA, VI st.
Kal?o Meliha nastavnica matematike i fizike, PA, VI st.
Bai? Edin nastavnik matematike i fizike, PA, VI st.
Haski? Seada nastavnica matematike i informatike, Nastavni?ki fakultet, VI st.
Pori? Ferid nastavnik informatike i teh.odgoja, PA, VI st.
Samardi? Mitrana nastavnica matematike, prirodnomatemati?ki fakultet, VI st.
Bekta Senad nastavnik muzi?ke kulture, PA, VI st.
ehi? Almir nastavnik likovne kulture, PA, VI st.
Abdi? Abdulah nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, PA, VI st.
Muinovi? Vedad nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja, PA, VI st.
ehi? Nekira nastavnica biologije, PA, VI st.
Mangafi? Nadira nastavnica biologije, PA, VI st.


Osman?evi? Amela nastavnica historije, nastavni?ki fakultet, VI st.
Karali? Denan nastavnik historije, filozofski fakultet, VII st.
Deli? Amel nastavnik geografije, PA, VI st.
Muinovi? Eldina nastavnica geografije, Prirodnomatemati?ki fakultet, VII st.
Beo Emina nastavnica geografije, Prirodnomatemati?ki fakultet, VII st.
ehi? Senad nastavnik hemije, PA, VI st.
Spahi? Semir nastavnik vjeronauke, islamski pedago?ki fakultet, VII st.
Haski? Selvedin nastavnik vjeronauke, fakultet islamskih nauka, VII st.
ehi? Haris nastavnik vjeronauke, islamski pedago?ki faklutet, VII st.
Broj u?enika i upisna podru?ja Podaci o broju u?enika i upisnim podru?jima U ovu kolu dolaze u?enici sa ireg gradskog podru?ja i bliih mjesnih zajednica: Read more
Osnovna djelatnost kole Osnovna djelatnost kole Osnovna kola "Vitez" Vitez je ustanova od javnog interesa, u kojoj se obavlja osnovni odgoj i obrazovanje u?enika... Read more
Podaci o broju u?enika Podaci o broju u?enika i upisnim podru?jima Nastavu ove kolske godine, 2017/2018. godine, poha?a ukupno 678 u?enika, a od toga u centralno... Read more
Stru?ni organi Stru?ni organi kole U koli se osnivaju sljede?i stru?ni organi: Nastavni?ko vije?e ?ine ga svi nastavnici, stru?ni saradnici kole i di... Read more
Osnovni podaci o koli Osnovni podaci o koli OP?I PODACI O KOLI Osnovna kola u Vitezu osnovana je 02.09.1960.godine i nosila je ime "Bratstvo Jedinstvo". U svom sastavu imala je i ... Read more
Posjeta Holandiji Posjeta Holandiji Posjeta Holandiji Ispred humanitarne organizacije "Pax Kinderhuep" - Holandija, organizirana je posjeta Holandiji u?enika III, IV i V r... Read more
Stru?no usavravanje - Vlai? STRU?NO USAVRAVANJE Vlai?, 24. i 25.08.2010.godineU sklopu obaveznog stru?nog usavravanja, dvadeset nastavnika razredne nastave nae k... Read more
STRU?NO USAVRAVANJE - Duga U subotu i nedjelju (22. i 23.januara 2011.godine) odran je seminar za nastavnike nae kole. Teme seminara: Obrazovna inkluzija (... Read more
Oprema za kabinet informatike Krajem kolske godine 2009/2010. u nau kolu je stigla vrijedna donacija multimedijalne opreme. Sva oprema je instalirana i sada ve? uspje... Read more
Podjela paketi?a za u?enike Podjela paketi?a za u?enike I ove godine nai u?enici su dobili poklon paketi?e od svojih vrnjaka iz kola Velike Britanije. Posredstvom Udruenja gra?ana "Pomirenje"... Read more
Turnir u stolnom tenisu Turnir u stolnom tenisu U toku je turnir u stolnom tenisu u?enika od petog do osmog razreda. Planirano je da se odri u tri kategorije i to:1.dje?aci2.djevoj?i... Read more
Postavljene trakaste zavjese Postavljene trakaste zavjese Danas su u O "Vitez" u Vitezu postavljene trakaste zavjese. Ova novina je rezultat inicijative Vije?a roditelja kole, a u prikupl... Read more
Predavanje za u?enike Predavanje za u?enike U ?etvrtak i petak (3. i 4.mart), u amfiteatru kole odrano je predavanje i prezentacija na temu "Human odnos prema ivotinjama". Pre... Read more
Izborna sjednica Vije?a roditelja Izborna sjednica Vije?a roditelja Dana 17.03.2011.godine odrana je sjednica Vije?a roditelja kole. Nakon usvajanja Zapisnika i Izvjetaja o realiziranim aktivnostima ije?... Read more

postheadericon Nai fanovi na facebook-u


Prezentacija 2014.
Prezentacija 2013.
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
Pretraga: