OBAVIJEST - JAVNI POZIV

Broj:487/18 Datum, 30.4.2018.godine O B A V I J E S T Na osnovu?lana 12. i 13. Pr...

Javni poziv - Vanu?ioni?ka nastava

Broj:347/18 Datum: 26.3.2018.godine JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje ?...

Dan dravnosti Bosne i Hercegovine

Dana 24.11.2017.godine , a povodom obiljeavanja 25.novembra - Dana dravnosti BiH, predstavljeni ...

Prijem za u?enike prvih razreda - prva?i?e

Sa po?etkom Nove kolske godine nau kolu krase i nai novi u?enici, to su u?enici- prva?i?i. Rije?...

Vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti

U periodu od 26. - 31.5.2017.godine realizovana je vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti iro...

Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja

Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja - kolska 2016/2017.godina

Renoviranje u Kru?ici

U toku mjeseca januara u podru?noj koli u Kru?ici izvrena je sanacija i renoviranje interijera ...

25.novembar - Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine

Dana 24.11.2016.godine , a povodom obiljeavanja 25.novembra - Dana dravnosti BiH, predstavljeni ...

Nastavak uspjene saradnje sa Turskim kulturnim centrom "Yunus Emre"

Dana 23.09.2016.godine u posjeti naoj koli boravila je delegacija Turskog kulturnog centra 'Yunus...

"PONOSI KOLE" - kolska 2015/2016.godina

Predstavljamo nae u?enike - "PONOSI KOLE" u kolskoj 2015/2016.godini Ponosi kole su u?enici ko...

 • OBAVIJEST - JAVNI POZIV

  Ponedjeljak, 30 April 2018 07:24
 • Javni poziv - Vanu?ioni?ka nastava

  Ponedjeljak, 26 Mart 2018 11:41
 • Dan dravnosti Bosne i Hercegovine

  Ponedjeljak, 04 Decembar 2017 10:53
 • Prijem za u?enike prvih razreda - prva?i?e

  Četvrtak, 02 Novembar 2017 11:00
 • Vanu?ioni?ka nastava - kolski izleti

  Petak, 09 Juni 2017 07:19
 • Posljednja generacija osmogodinjeg obrazovanja

  Petak, 09 Juni 2017 06:23
 • Renoviranje u Kru?ici

  Ponedjeljak, 06 Februar 2017 07:31
 • 25.novembar - Dan Dravnosti Bosne i Hercegovine

  Utorak, 29 Novembar 2016 10:45
 • Nastavak uspjene saradnje sa Turskim kulturnim centrom "Yunus Emre"

  Petak, 21 Oktobar 2016 07:17
 • "PONOSI KOLE" - kolska 2015/2016.godina

  Utorak, 18 Oktobar 2016 11:29

?LANOVI VIJE?A RODITELJA O VITEZ

I-1 Anida Deli?

I-2 Sanela Kasper

I-3 Ena Fali?

I-4 Safet Tuco

II-1 Adnan Bei?

II-2 Fahreta Re?i?

II-3 Sedina Hajdarevi?

III-1 Melisa Skender

III-2 Haris Smaji?

III-3 Tagrid Durmi?

III-4 Delila Vejo

IV-1 Samra Bei?

IV-2 Retija Ahmi?

IV-3 Avdo Spahi?

IV-4 Melda Be?iragi?

V-1 Sanela Hrusti?

V-2 Alma Patkovi?

V-3 Samir Beo

VI-1 Selma Memi?

VI-2 Mirnesa Varupa

VI-3 Aida Spahi?

VI-4 Muhamed Rebihi?

VI-5 Almin Mujki?

VII-1 Amel ehi?

VII-2 Jasminka Hodi?

VII-3 Edina ?i?ak

VII-4 Jasmin Kajmak

VIII-1 Selmira Top?i?

VIII-2 Saida Kajmak

VIII-3 Amela Hadi?

VIII-4 Midhet Berbi?

VIII-5 Samira Kajmak

Predstavnici vije?a iz reda nastavnog osoblja: Jusi? Fatima, Smajlovi? Alma i Mangafi? Nadira

Predstavnici vije?a u?enika: Subai? Denaj i Peski? Selma.

Pravilnik o izboru , organizovanju i radu Vije?a roditelja O "Vitez" Vitez moete preuzeti OVDJE.

Poslovnik o radu Vije?a roditelja O "Vitez" Vitez moete preuzeti OVDJE.

Broj u?enika i upisna podru?ja Podaci o broju u?enika i upisnim podru?jima U ovu kolu dolaze u?enici sa ireg gradskog podru?ja i bliih mjesnih zajednica: Read more
Osnovna djelatnost kole Osnovna djelatnost kole Osnovna kola "Vitez" Vitez je ustanova od javnog interesa, u kojoj se obavlja osnovni odgoj i obrazovanje u?enika... Read more
Podaci o broju u?enika Podaci o broju u?enika i upisnim podru?jima Nastavu ove kolske godine, 2017/2018. godine, poha?a ukupno 678 u?enika, a od toga u centralno... Read more
Stru?ni organi Stru?ni organi kole U koli se osnivaju sljede?i stru?ni organi: Nastavni?ko vije?e ?ine ga svi nastavnici, stru?ni saradnici kole i di... Read more
Osnovni podaci o koli Osnovni podaci o koli OP?I PODACI O KOLI Osnovna kola u Vitezu osnovana je 02.09.1960.godine i nosila je ime "Bratstvo Jedinstvo". U svom sastavu imala je i ... Read more
Posjeta Holandiji Posjeta Holandiji Posjeta Holandiji Ispred humanitarne organizacije "Pax Kinderhuep" - Holandija, organizirana je posjeta Holandiji u?enika III, IV i V r... Read more
Stru?no usavravanje - Vlai? STRU?NO USAVRAVANJE Vlai?, 24. i 25.08.2010.godineU sklopu obaveznog stru?nog usavravanja, dvadeset nastavnika razredne nastave nae k... Read more
STRU?NO USAVRAVANJE - Duga U subotu i nedjelju (22. i 23.januara 2011.godine) odran je seminar za nastavnike nae kole. Teme seminara: Obrazovna inkluzija (... Read more
Oprema za kabinet informatike Krajem kolske godine 2009/2010. u nau kolu je stigla vrijedna donacija multimedijalne opreme. Sva oprema je instalirana i sada ve? uspje... Read more
Podjela paketi?a za u?enike Podjela paketi?a za u?enike I ove godine nai u?enici su dobili poklon paketi?e od svojih vrnjaka iz kola Velike Britanije. Posredstvom Udruenja gra?ana "Pomirenje"... Read more
Turnir u stolnom tenisu Turnir u stolnom tenisu U toku je turnir u stolnom tenisu u?enika od petog do osmog razreda. Planirano je da se odri u tri kategorije i to:1.dje?aci2.djevoj?i... Read more
Postavljene trakaste zavjese Postavljene trakaste zavjese Danas su u O "Vitez" u Vitezu postavljene trakaste zavjese. Ova novina je rezultat inicijative Vije?a roditelja kole, a u prikupl... Read more
Predavanje za u?enike Predavanje za u?enike U ?etvrtak i petak (3. i 4.mart), u amfiteatru kole odrano je predavanje i prezentacija na temu "Human odnos prema ivotinjama". Pre... Read more
Izborna sjednica Vije?a roditelja Izborna sjednica Vije?a roditelja Dana 17.03.2011.godine odrana je sjednica Vije?a roditelja kole. Nakon usvajanja Zapisnika i Izvjetaja o realiziranim aktivnostima ije?... Read more

postheadericon Nai fanovi na facebook-u


Prezentacija 2014.
Prezentacija 2013.
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
 • OS VITEZ
Pretraga: